در قم چه می‌گذرد؟ • مصاحبه
Deutsche Welle
07-Jan-2010

اعلام عدم صلاحیت آیت‌الله صانعی برای مرجعیت از طرف جامعه مدرسین، چه جایگاهی در تاریخ مرجعیت و رابطه‌ی دین و دولت دارد؟ آیا در میان مؤمنان واقعا کسانی به حکم جامعه‌ مدرسین توجه می‌کنند؟ مصاحبه‌ای با مهدی خلجی، اسلام‌شناس.

به نظر شما حمله‌های اخیر به آیت‌الله صانعی از کجا نشأت می‌گیرد؟

در واقعیت، از شخص آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای کنترل روی جامعه مدرسین دارد و روی بسیج و سپاه که به این دفاتر حمله می‌کنند. امکان ندارد این نهادها بدون اجازه ایشان دست به چنین عملی بزنند؛ به هیچ وجه امکان ندارد. یعنی ذره‌ای نمی‌شود تردید کرد که آقای خامنه‌ای خرسند و خوشحال است و دستور می‌دهد و رضایت دارد به ان اتفاقاتی که دارد در این زمینه می‌افتد. بسیار هم طبیعی است. هیچ کس به‌اندازه آقای منتظری مشروعیت مذهبی آقای خامنه‌ای را زیر سؤال نبرد. آقای منتظری استاد آقای خامنه‌ای بود و از آن طرف کسی بود که مجتهد مسلم بود و از بن... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark