پیام شهبانو فرح پهلوی بمناسبت ۱۷ دی ماه، روز آزادی زنان ایران
farahpahlavi.org
06-Jan-2010

پیام شهبانو فرح پهلوی

بمناسبت ۱۷ دی ماه، روز آزادی زنان ایران

هم میهنان عزیزم!

  ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴، روز تثبیت هویّتِ زن ایرانی – بعنوان یک انسان آزاد و برابر- است. این روز- در واقع – روز تحقّقِ یکی از مهّم ترین آرمان های ناکام انقلاب مشروطیّت است که در تداوم خود، با اصلاحات اجتماعی شاهنشاه فقید در سال های ۱۳۴۰-۱۳۵۰، زنان ایران را از اسارت مناسبات قرون وسط... >>>

recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark