سلطه کامل پاسداران بر کشور
Radio France International
06-Jan-2010

بر اساس نتایج مطالعات مرکز پژوهشی "RAND" در واشنگتن، از ده سال پیش به اینطرف سپاه پاسداران تدریجأ سلطه خود را بر همه ارکان سیاسی و اقتصادی و مالی ایران تحمیل نموده است.

مطالعات این موءسسه معروف پژوهشی در واشنگتن همچنین نشان میدهد که از زمان انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، سلطه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بر حیطه سیاسی و اقتصادی این کشور گسترش یافته، و سبب نگرانی تبدیل شدن نظام حاکم به یک رژیم "نظامی" شده است. متخصصین مرکز پژوهشی "راند" به مسئولین دولت متبوع خود توصیه میکنند که طی بیانات خویش در ارتباط با جمهوری اسلامی، حربه و بهانه ای بدست سردمدارن حکومت آن کشور ندهند که توجه افکار عمومی ایران را از مشکلات و بحرانی که در آن فرو رفته اند، به طرف موضوع دیگری منحرف سازند.

این مطالعات از طرف دیگر، سلطه قدرتمداران در جمهوری اسلامی ایران طی سی سال گذشته را به سه مرحله تقسیم نموده است. بدین معنا که: -- طی ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark