انگلستان : ايران در آستانه قيام مردم و تغيير رژيم است
wnd.com / MI6
04-Jan-2010 (one comment)

گزارش MI6 انگلستان : ايران در آستانه  قيام مردم و تغيير رژيم است

 

روزنامه «ورلد نت ديلي» درشماره روز يكشنبه سوم ژانويه با نقل گزارشي از «بولتن G2»  ارزيابي سازمان اطلاعاتي انگليس (M16) سازمان اطلاعاتي انگلستان را منتشر كرد.

در اين تحليل آمده است كه حاكمان ايران كه خود زماني در كنار مردم ايران عليه شاه مبارزه كردند اكنون به دشمن مردم خود تبديل شده اند.

در اين تحليل آمده است كه روزي در ايران سپري نمي شود، بدون اينكه رژيم خامنه اي و رئيس دولت منفور او براي ساكت كردن مردم از پاسداران و بسيجي ها استفاده نكنند. رژيم علاوه بر مقابله با مردمش دچار مشكلات روزافزون و فزاينده دروني نيز هست.

در گزارش ام. آي. 6 آمده: با شليك هرگلوله كه به كشتن مردم منجر مي شود، با شليك هر گاز اشك آوري بسوي مردم و با دستگير هر فردي از معترضان، رژيم به مبارزه اي شكست خورده عليه مردم خود ادامه ميدهد... >>>

recommended by KamRan201

Share/Save/Bookmark

 
Arthimis

Strange !!!

by Arthimis on

Even the Mullah's bosses are admiting it's over ...

Islamic values, mentality, people and regime are not matching anything real, useful and positive in 21st century. Iranians have finally realized this after another 30 years of tyrrany and crimes against humanity!!! 2010 is the end of Islam and Satanic Republic in Iran.

Iran and Iranians will be VICTORIOUS.