محاکمه متهمان ناآرامی های عاشورا امروز برگزار می شود
BBC Persian
03-Jan-2010

تلویزیون ایران اعلام کرده است که محاکمه هفت نفر از افرادی که متهم به "هتک حرمت آرمان های انقلاب اسلامی" در روز عاشورای امسال هستند، امروز، یکشنبه، 13 دیماه، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز می شود.

پرونده این هفت نفر به شعبه پانزده دادگاه انقلاب که ریاست آن را قاضی صلواتی بر عهده دارد، تحویل داده شده.

علنی یا غیرعلنی برگزار شدن دادگاه، بستگی به تصمیم قاضی صلواتی دارد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز جمعه از محاکمه این متهمان در روزهای یکشنبه تا سه شنبه این هفته در دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران پیشتر اعلام کرده بود: "این دادستانی بدون اغماض با توهین کنندگان به آرمانهای انقلاب اسلامی بخصوص متهمان ساختار شکن حوادث روز عاشورا برخورد می کند."

فرمانده پلیس ایران نیز گفته بود که با بازداشت شدگان روز عاشورا مدارا نخواهد شد و کسانی که به پلیس حمله کرده... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark