بي خبري از وضعيت باقي
gooya.com
03-Jan-2010

با گذشت يك هفته از بازداشت عمادالدين باقي نويسنده،پژوهشگر و فعال حقوق بشر، هنوز هيچ خبري از او نيست.
باقي هفتم دي ماه 88 در خانه اش به اتهام "پيشگيري از حوادث پس از فوت آيت الله منتظري" بازداشت شد. به گفته دادستان تهران اين اتهام، صرفا يك عنوان كلي براي بازداشت بسياري از فعالان سياسي و مدني در هفته گذشته بوده كه در تاريخ 29 آذرماه 88 ، بدون اشاره به افراد خاص در اختيار ضابطين امنيتي قرار گرفته است و پس از گذشت يك هفته درباره باقي هم اجرا شده است. در مدت اين يك هفته عمادالدين باقي تنها در مراسم تشييع پيكر آيت الله منتظري در قم شركت كرد و با لغو مجالس ياد بود آن مرحوم در هيچ مجلس بزرگداشت ديگري حضور نيافته بود. مصاحبه عمادالدين باقي با آيت الله منتظري هم كه اخيرا در شبكه تلوزيوني BBC فارسي پخش شد، دو سال قبل انجام شده و گرچه محافل سياسي معتقدند علت اصلي بازداشت اين شاگرد آيت الله منتظري ،مربوط به آن مصاحبه بوده اما مقامات ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark