هشدار تند وزیر کشور ایران به معترضان مخالف دولت
بی بی سی
03-Jan-2010 (one comment)

آقای محمد نجار که به تلویزیون دولتی ایران گفته است که "اگر کسی در تجمعات ظاهر شود و با اغتشاشگران همراهی کند، پلیس با قاطعیت با وی برخورد خواهد کرد."

آقای محمد نجار گفته که"این گونه افراد با توجه به نظر فقهی علما و مسئولان قضایی که در چند روز گذشته اعلام کردند، حکم معاند و اقدام کننده علیه امنیت کشور را دارند و محارب هستند و تکلیف محارب هم کاملا روشن است."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
MOOSIRvaPIAZ

Havent they been trying

by MOOSIRvaPIAZ on

Havent they been trying this scare tactic ever since 22 khordad?

 

It's not gonna work.