آخرین آمار از جمعیت ایران
Asr Iran
02-Jan-2010

مهر: رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به آغاز ارائه شناسنامه های الکترونیکی در کشور از اوایل بهمن ماه سال جاری اظهار داشت: کارتهای ملی فعلی حذف نخواهد شد و کاربری خود را حفظ خواهد کرد.

وی با اعلام اینکه جمعیت کشور تا پایان 9 ماهه نخست سال جاری 72 میلیون و 847 هزار و 50 نفر بوده است، افزود: هم اکنون 37 میلیون و 89 هزار و 262 نفر از این جمعیت مردان و 35 میلیون و 784 هزار و 737 نفر را زنان تشکیل می دهند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور نرخ ولادت، وفات، ازدواج و طلاق را در ایران به ترتیب 1.9، چهار دهم، 1.3 و 1.7 اعلام کرد و افزود: جمعیت مهاجر در کشور رشد چندانی نداشته است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark