دادگاه تجدید نظر محکومیت دکتر احمد زیدآبادی را تایید کرد
Advar News
02-Jan-2010

ادوارنیوز: دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی در خصوص محکومیت دکتر احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران را تایید کرد.

مهدیه محمدی همسر آقای زیدآبادی با اعلام این خبر گفت: "رای دادگاه تجدیدنظر همسرم به وکیل ایشان ابلاغ شده است و این دادگاه اعلام کرده است که مفاد حکم دادگاه بدوی را به طور کامل تایید کرده و دفاعیات آقای زیدآبادی و وکلایشان را نپذیرفته است".

احمد زید‌آبادی دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت، پیش از این از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به شش سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام‌العمر از هر گونه فعاليت سياسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحليل حوادث، به صورت کتبی يا شفاهی محکوم شده بود.

درحالی که چندی پیش احمد زیدآبادی از سوی انجمن جهانی روزنامه نگاران و ناشران خبر به عنوان برنده جایزه قلم زرین آزادی معرفی شد، حقوقدانان مجازات اعلام شده برای وی را "شگفت آور" و از نظر ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark