بازداشت 210 تن از دانشجویان سبز دانشگاه آزاد مشهد
Jonbesh e Rah e Sabz
01-Jan-2010

کی از نزدیکان آیت الله خامنه ای نیز میان بازداشت شدگان است
شکه جنبش راه سبز (جرس): در پي برگزاري تجمع سكوت بيش از سه هزار دانشجو دانشگاه آزاد مشهد در روز پنجشنبه دهم دي در اعتراض به حمله خونين چهارشنبه به اين دانشگاه ، بيش از 180 دانشجو معترض اين دانشگاه بازداشت شدند.
به گزارش جرس تعداد كل دانشجويان بازداشتي اين دانشگاه با احتساب بازداشت شدگان روز چهارشنبه به 210 تن رسيده است.
گفتني است دهها دانشجو اين دانشگاه نيز در حمله خونين چهارشنبه انصار به اين دانشگاه با چاقو ، قمه و چوب دستي مجروح شدند كه حال دو تن از اين دانشجويان كه چاقو به گردنشان خورده به شدت وخيم گزارش شده است و هيچ اطلاعي ازآنان در دست نيست ، امري كه احتمال كشته شدن اين دو دانشجو دختر را تقويت كرده است.
در اين تجمع دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد نسبت به حمله وحشيانه انصار به اين دانشگاه در روز چهارشنبه معترض بودند و خواستار آزادي دانشجويان بازداشتي اين... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark