اتهامات تازه در سایت وابسته به سپاه
Rooz Online / Leila Tayyeri
01-Jan-2010

همزمان یک سایت خبری وابسته به سپاه به طرح ادعاهایی درباره علل بازداشت روزنامه نگارانی که روز سه شنبه بازداشت شده اند، پرداخت.

براساس ادعای سایت بولتن نیوز، "مرتضی کاظمیان و بدرالسادات مفیدی، به دلیل آشوب افكنی و راهبری رسانه ای اغتشاشات دستگیر شده اند. نسرین وزیری حضور چشمگیری در اغتشاشات اخیر داشته و چندی قبل در مصاحبه ای كه از سوی ابراهیم یزدی منتشر كرده بود محورهای انحرافی و ضد نظامی چون استبدادی خواندن نظام و زیر سئوال بردن قانون اساسی را در رسانه های مختلف منتشر كرده بود. مسعود آقایی، همسر بدرالسادات مفیدی از عناصر ملی مذهبی به شمار رفته و در تمامی اغتشاشات اخیر حاضر شده و قسمت هایی را نیز هدایت می كرده است. کیوان مهرگان، از اعضای نهضت آزادی، نقش مهمی در رهبری رسانه‌ای جریان موسوم به سبز و تحریك دانشجویان و جوانان به اغتشاش و بی حرمتی نسبت به مقدسات ایفا و به عنوان لیدر بخش عمده ای از جریان اطلاع رسانی تحریف ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark