اعتصاب های دانشجویی در چند دانشگاه کشور
Kaleme
01-Jan-2010

کلمه :جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با انتشار بیانیه ای نسبت به سرکوب خونین مردم در روز عاشورا و حملات روزهای گذشته به دانشگاه‌های مختلف واکنش نشان دادند و از آغاز اعتصاب و تعطیلی کلاس های دانشگاه تا آزدی کامل هم کلاسی های خود خبر دادند.

به گزارش کلمه ،دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در بیانیه ای که روز گذشته منتشر شد، تاکید کردند چاره ای جز این نیست که تا آزادی کامل هم دانشگاهی های در بندشان همه کلاس ها و امتحانات را تعطیل کنند. این بیانیه در پی بازداشت چهار دانشجوی پلی تکنیک در طی حوادث روز عاشورا و پس از حضور نیروهای امنیتی در خوابگاه های پلی تکنیک در شب گذشته و تهدید دانشجویان منتشر شده است. دانشجویان سبز در این بیانیه خود آورده اند ما دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از شرم این واقعه نمی دانیم چگونه بر سر کلاس های درس و جلسه امتحانات حاضر شویم و چاره ای جز این نمی بینیم که تا آزادی کامل هم دانشگاهی های در بندمان همه ک... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark