واکنش ها به پيشنهادهای ميرحسين موسوی برای خروج از بحران
Radio Farda
01-Jan-2010

در نخستين واکنش به اين بيانيه، محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت و از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری، در نامه ای به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، از این بيانيه به مثابه « عقب نشينی آقای مير حسين موسوی از انکار دولت آقای احمدی نژاد» ياد کرده و از رهبر ايران خواسته است به اين رويکرد آقای موسوی پاسخ دهد.

در حالی محسن رضايی پيشنهادهای ميرحسين موسوی را زمینه ای برای وحدت ارزيابی کرده است، احمد خاتمی، روحانی تندرو طرفدار دولت و امام جمعه موقت تهران، در اين باره می گويد:« آقای موسوی در بيانيه شماره ۱۷ خود اشتباهات و خطاها و گفتار نادرست گذشته خود را تکرار کردند.»

احمد خاتمی ميرحسين موسوی را متهم کرده است که «بسترسازی» لازم را برای شعارهای « ساختار شکنی» چون «مرگ براصل ولايت فقيه» فراهم کرده است.

امام جمعه موقت تهران به مير حسين موسوی و ديگر معترضان هشدار داده است که از «لجبازی و اصرار بر راه باط... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark