ضرب الاجل غرب به ایران درباره برنامه اتمی اش پایان یافت
Radio Farda
31-Dec-2009

ضرب الاجل باراك اوباما، رييس جمهور آمريكا، به جمهورى اسلامى ايران براى همكارى با جامعه جهانى بر سر برنامه اتمى اش روز پنجشنبه پايان يافت و انتظار مى رود با رد اين ضرب الاجل از سوى تهران، تلاش ها براى تحريم هاى شديدتر عليه ايران از سر گرفته شود.

آقاى اوباما در تابستان سال جارى اعلام كرده بود كه ايران تا روز ۳۱ دسامبر فرصت دارد تا در باره فعاليت هاى هسته اى خود راستى آزمايى كرده و بسته پيشنهادى كشورهاى عضو گروه پنج به علاوه يك براى تعليق فعاليت هاى هسته اى خود در ازاى دريافت مشوق هاى اقتصادى را بپذيرد.

مقام هاى آمريكا از جمله سخنگوى كاخ سفيد در ماه هاى اخير بارها اعلام كرده اند كه زمان براى ايران به منظور جلوگيرى از اعمال تحريم هاى تازه در حال سپرى شدن است و تهران فقط تا پايان سال جارى ميلادى فرصت دارد تا به درخواست هاى بين المللى پاسخ دهد.

در مقابل، جمهورى اسلامى ايران هر گونه ضرب الاجلى در اين زمينه را رد كرده و... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark