عباس ميلانی: جامعه جهانی در قبال حوادث ایران بی طرف نیست
Radio Farda / Nader Sedighi
30-Dec-2009

عباس ميلانی، مدير مرکز مطالعات ايران در دانشگاه استنفورد کاليفرنيا، در مقاله ای در روزنامه وال استريت جورنال، ضمن برشمردن رويدادهای ايران و اهميت جنبش دمکراسی خواهی ايرانيان بار ديگر لزوم پشتيبانی کشورهای جهان از مردم ايران را مورد تاکيد قرار داده است.

راديو فردا در گفت وگويی با عباس ميلانی پرسش هايی در زمينه رويکرد جامعه بين المللی در قبال تحولات پس از انتخابات رياست جمهوری ايران مطرح کرده است

راديو فردا: نوع حمايت مورد نظر شما از کشورهای جهان، به ويژه از غربی ها در خصوص اعتراضات اخير در ايران چيست؟

عباس ميلانی: گمان می کنم قدم اولش همين قدمی است که کشورهای غربی، انگلستان، اتحاديه اروپا، آمريکا، شخص آقای اوباما برداشته اند: اخطار به رژيم جمهوری اسلامی داير بر اين که دنيا بی طرف نيست، دنيا صرفا ناظر نخواهد بود، دنيا رژيم را در قبال مردم ايران مسئول می شناسد. می دانم که رژيم ادعا خواهد کرد که اينها دخالت د... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark