همه در تظاهرات “خودجوش” فردا شرکت کنيد
HageghatNews
29-Dec-2009

به گزارش راديو فردا، امروز راهپیمایی های از سوی نهاد های دولتی در تهران و سایر شهرها در اعتراض به آنچه که هتک حرمت از مقدسات و باور های مردم در روز عاشورا خوانده شده و در حمایت از ولایت مطلقه فقیه، برگزار شد.
قرار است فردا، چهارشنبه، هم بدعوت سازمان تبلغیات اسلامی راهیپمایی هایی برگزار شود.
برخی شنوندگان رادیو فردا در تماس با ما گفته اند که به تمامی ادارت در تهران بخشنامه شده که کارمندان آنها موظفند در راهپیمایی “خودجوش” چهارشنبه شرکت کنند.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark