موج دستگیری در فردای عاشورا
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
28-Dec-2009 (one comment)

خبر ربودن پیکرجانباختگان روز عاشورا و آغاز موجی دیگر از بازداشت های فله ای فعالان سیاسی و مطبوعاتی، روز گذشته افکار عمومی و محافل سیاسی و خبری ایران ئ دیگر کشورهای جهان را شوکه کرد. بازداشت فله ای فعالان سیاسی و مطبوعاتی که یک روز پس از کودتای انتخاباتی 22 خرداد آغاز شد، طی شش ماهه گذشته ادامه داشته؛ با بازداشت مشاوران و نزدیکان سید محمد خاتمی و میرحسین موسوی، حلقه پیرامونی رهبران اصلاح طلب و جنبش سبز تنگ تر شده است؛ضمن اینکه چهره های ملی - مذهبی نیز هدف بازداشت و برخورد قرار گرفته اند.

خبرنگاران "روز" در تهران گزارش داده اند که ماموران امنیتی به فعالان سیاسی و مطبوعاتی که اخیرا احضار شده اند، گفته اند: " وقتی عکس امام را پاره کردند و عکس رهبر را در حرم حضرت معصومه پاره و هو کردند، ما فهمیدیم که آب از سرمان گذشته.لذا اگر سکوت نکنید و در خانه هایتان نمانید به راحتی می فرستیم تان پیش مرجع سبزتان."

پیکرهای شهدا کجاست؟

... >>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

How could these people call

by vildemose on

How could these people call themselves muslims??