عاشورایی متفاوت، پلیس به عزاداران حمله می کند
Radio France International
27-Dec-2009

همزمان با روز عاشورا در ایران، شهرهای کشور چهره ای متفاوت بخود گرفته است. به گزارش سایت های متعلق به هواداران جنبش سبز، نیروهای نظامی و انتظامی از ساعات اولیۀ صبح روز یکشنبه، عاشورا، در مناطق مختلف تهران مستقر شده اند.

همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران، از اولین دقایق حضور هزاران مخالف دولت محمود احمدی نژاد در خیابان انقلاب، نیروهای نظامی با گاز اشک آور به تظاهرکنندگان حمله کردند.

این خبرگزاری می افزاید عزاداران مخالف حکومت با به آتش کشیدن سطل های زباله سعی در خنثی کردن گازهای ناشی از گلوله های گاز اشک آور کرده اند. این خبرگزاری می نویسد:" از صبح امروز مردم در گروههای کوچک در خیابان طویل انقلاب که شرق تهران را به غرب می رساند، آرام آرام جمعیتی بالغ بر هزاران نفر را تشکیل دادند".

بر اساس گزارش این خبرگزاری، شدت درگیری ها در میدان انقلاب بیشتر از سایر نقاط است. همچنین به گزارش سایت جرس، در چهارراه ولیعص... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark