احمدي نژاد مطرح کرد: درخواست دولت ها از ايران براي ساماندهي اقتصاد و فرهنگ ديگر کشورها
Mardomsalari
24-Dec-2009

احمدي نژاد با اعلام اينکه مطالبه از ملت ايران در دنيا روز افزون است، گفت: تقاضاهاي بسياري ازسوي سران کشورهاي مختلف از دولت جمهوري اسلامي ايران مي شود تا کسي را براي ساماندهي اقتصاد و فرهنگ آن کشورها بفرستيم، حتي گفته اند که شبکه هايي را در اختيار ما قرار مي دهند تا اسلا م ناب محمدي(ص) را به جهانيان معرفي کنيم.

به گزارش مهر محمود احمدي نژاد در شصت و چهارمين سفر استاني خود روز چهارشنبه در ديدار با جمعي از منتخبين و فرهيختگان استان فارس با بيان اينکه امروز ماموريت بسيار سنگيني بر دوش ملت ايران است گفت: اين ماموريت از يک طرف افتخارآفرين و افتخارانگيز و از ديگر سو مسئوليت آفرين است. وي در اين مراسم که درمحل تالار حافظ شيراز برگزار شد با اشاره به سال استعمار که همه ارزش هاي اخلاقي، آيين ها، فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها را مورد هجوم سنگين به قصد انهدام قرار دارد گفت: مستکبران براي تثبيت دائمي سلطه خود بر جهان جنايت هايي را طي سا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark