تاج‌گذاری دیکتاتور
Khodnevis / Omid Habibinia
22-Dec-2009

روز پس از تشییع جنازه آیت‌الله منتظری، برخی از روزنامه‌های دولتی به اشاره معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد از لقب «امام خامنه‌ای» برای رهبر جمهوری اسلامی استفاده کردند.

لقب امام دادن به رهبری که در اوج بدنامی و نفرت در نزد افکار عمومی قرار دارد بار دیگر نشانه‌ای است از نعل وارونه‌ای دستگاه تبلیغاتی و اتاق‌های فکر دولت احمدی‌نژاد بر سم یابوی خود زده‌اند. براساس یک نظرسنجی دولتی که نتایج آن اخیرا در اختیار برخی از مراکز قرار گرفته است، محبوبیت «امام خامنه‌ای» به نسبت سال گذشته بیش از «پانزده درصد» کاهش یافته است. این در حالی است که معمولا در نظرسنجی‌های دولتی پاسخ‌گویان جرات ابراز مخالفت علنی و سند به دست دشمن دادن ندارند، اما نگارنده به خاطر می‌آورد در تمام نظرسنجی‌هایی که به دست وی در پژوهش معاونت سیاسی صدا و سیما می‌رسید خامنه‌ای وضعی رقت بار داشت و در اغلب مواقع دومین دولت‌مرد محبوب پس از رئیس جمه... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark