قم در آستانه جنگ مقلدان آیات
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
22-Dec-2009

جمعی از حامیان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد روز گذشته با تجمع در قم، به بیت آیت الله صانعی حمله کردند. آنها شیشه های دفتر آیت الله صانعی را شکسته، تابلوی دفتر این مرجع تقلید شیعه را پایین کشیده‌ و عکس رهبر جمهوری اسلامی را به جای آن نصب کردند.این افراد که نزدیک به هزار نفر بودند، همچنین پوسترها و نمادهای عزاداری نصب شده به در و دیوار بیت آیت الله منتظری را پاره کردند و شیشه های حسینیه و دفتر این روحانی بلند پایه را هم شکستند. همزمان با این اتفاقات،  احمد منتظری اعلام کرد برای احتراز از صدمه خوردن مردم، مراسم سوم و شب هفت آیت الله منتظری برگزار نخواهد شد.

گروههای مهاجم روز دوشنبه هم شیشه های دفتر آیت الله منتظری را شکسته و با بالا رفتن از دیوار خانه سعید منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری، که در مجاورت بیت وی قرار دارد، شیشه‌های منزل وی را هم شکسته بودند.پیشتر خانواده آیت الله منتظری از احتمال حمله به بیت این مرجع... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark