گزارش تصویری از استقبال از احمدی‌نژاد در شیراز/برخورد بسیج با مردم
Khodnevis/ISNA
22-Dec-2009 (one comment)
در عکس های زیر پارچه نوشته‌ای
می‌بیند که اطلاع‌رسانی مستقیم مردم به احمدی‌نژاد است از سوی کارکنان
ITI، که همانگونه که در عکس دوم می‌بینید پارچه نوشته‌ها از سوی برادران
بسیجی به زیر کشیده می‌شود. عکس‌های بعدی شمار جمعیت استقبال کننده از
احمدی‌نژاد را نشان می‌دهد. >>>
Shifteh Ansari

Protesters meet Ahmadinejad in Shiraz!

by Shifteh Ansari on

Shiraz long distance telecommunication employees, who have been protesting, demading the outstanding salaries, showed up to a cold reception of Mahmoud Ahmadinejad in an almost empty sports stadium.  Their banners were taken down and they were beaten by Basijis.


Share/Save/Bookmark