دستور العمل وزارت ارشاد درباره انتشار اخبار درگذشت آيت الله العظمي منتظري
peykeiran
20-Dec-2009

شبكه جنبش راه سبز(جرس):وزارت ارشاد طي دستور العملي خطاب به روزنامه ها، محدوديت هاي فراواني را براي انتشار اخبار مربوط به درگذشت آيت الله العظمي منتظري اعلام كرد.

به گزارش جرس، در دستور العمل وزارت ارشاد آمده است " با توجه به مواضع آقاي منتظري از سال 68 به اين سو و لزوم نگه داشتن آرامش در فضاي فعلي جامعه،مطالب و گزارشهاي مرتبط با اين موضوع نبايد بر خلاف بند 2 قانون مطبوعات باشد."

در اين دستور العمل همچنين آمده "با توجه به احتمال بروز اتفاقاتي در جريان برگزاري مراسم آقاي منتظري، جرايد در گزارشها و خبرهاي خود بايد به اختلاف نظرهاي امام با ايشان اشاره كنند"

اين دستور العمل همچنين از روزنامه ها خواسته است كه در گزارشها و خبرهاي خود تنها به شخصيت فقهي آيت الله العظمي منتظري اشاره كرده و از پرداختن به وجوه سياسي شخصيت وي خودداري كنند.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark