موج بازداشت ها بالا گرفت
Rooz Online / Leila Tayyeri
20-Dec-2009

ساعاتی از اعلام خبر رحلت آیت الله منتظری نگذشته بود که احمد قابل، شاگرد این مرجع تقلید بازداشت شد؛ از سوی دیگر یورش به اتوبوس حامل فعالین مدنی و مطبوعاتی و خانواده های زندانیان سیاسی که عازم شهر قم بودند به همراه بازداشت محمد نوری زاد از مهم ترین اخبار دیروز درباره زندانیان سیاسی و مطبوعاتی است.

بازداشت احمد قابل

احمد قابل، پژوهشگر دینی و از شاگردان آیت الله  منتظری روز گذشته بازداشت شد. این پژوهشگر دینی ، به اتفاق خانواده و برخی دوستان خود از مشهد به سمت قم در حرکت بود که  توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مشهد بازگردانده شد.

از نهاد بازداشت کننده آقای قابل و همچنین محل انتقال او خبری در دست نیست. احمد قابل بارها به زندان افکنده شده بود؛ او چندی پیش با انتشار نامه ای انتقادی  از استبداد دینی و سوء تدبیر آقای خامنه ای در اداره کشور انتقاد کرده بود.هادی قابل ، برادر وی بعد از تحمل چهار سال زندان، ماه گذشته... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark