هواداران احمدی نژاد در اروپا را بشناسیم(فیلم را ببیند
Iran Global
19-Dec-2009

سفارت رژیم کودتا در کپنهاک از مدتها قبل برای اینکه نشان دهد که همه ایرانیان ساکن دانمارک مخالف رژیم آنان نیستند ،دست به دامن لبنانی ها و ایرانی ها مزدوراز سراسر اروپا زد و با صرف هزینه بسیار زیاد حدود 50 نفر را به محل هتل اقامت احمدی نژاد آوردند .در حالی که در سرمای 15 درجه زیر صفر و در هوای طوفانی درست در مقابل محل کنفرانس ، ایرانیان مخالف یک صد فریاد می زدند «قاتل بیرون » ، «مرگ بر دیکتاتور » و «حکومت زن ستیز نمی خواهیم »و...به قول مینا یکی از کاربران ایران گلوبال که نوشت :« ای بابا اگه احمدی نژاد فقط کارکنان سفارتخانه های ایران در اروپا وخانواده هاشان را جمع میکرد حتما ده برابر این میشد. چه رسد به جیره خواران لبنانی و غیره. پیداست جیره خوران هم فهمیدند اخر کاراست .»

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark