امامی کاشانی: به جمهوری اسلامی رحم کنید
Sohrabestan
19-Dec-2009

با آشکار شدن خشم رهبر از نمایش مسخره روز جمعه، سایتهای حکومتی با فرصت طلبی تمام، با چرخش در موضع خود، به انتقاد از راهپیمائی پرداختند، در حالیکه خبرهای اولیه این سایتها بر مبنای دروغین "راهپیمائی پر شکوه" انتشار یافته بود.
بطور نمونه، سایت آینده نیوز متعلق به محسن رضایی، در مطلبی تحت عنوان : «ارزیابی یك‌هفته اردوكشی خیابانی با صحنه‌گردانی سیما» نوشت: "با گذشت یك هفته سرشار از تجمعات و راهپیمایی‌های خیابانی كه با صحنه‌ گردانی صداوسیما انجام شد، مرور این روند و بازتابها و پیامدهای آن، پرسش‌هایی را بوجود آورده است.
آنچه طی چند روز اخیر با تبلیغات و انعكاس صداوسیما رخ داد، مردم را از جمع‌های چند صد نفره تا چند هزار نفره به خیابان‌ها كشاند كه در مواردی به ویژه نقاط مركزی شهری بزرگ چون تهران، مزاحمت‌های در زندگی مردم ایجاد كرد و بویژه زمانی كه كارمندان د... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark