ارعاب ديگر اثر ندارد، گفت‌وگوی "دی‌تسايت" آلمان با عباس ميلانی
gooya.com / Translated by Elaheh Boghrat
18-Dec-2009

پرسش: فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اطمينان داده است که انقلاب را در نطفه خفه و «زنجير توطئه» را پاره می‌کند. از تابستان به اين سو بيش از صد نفر در خيابان‌ها کشته شده‌اند و شش نفر به مرگ محکوم گشته‌اند. ولی ناآرامی‌ها هم‌چنان ادامه دارد. آيا امروز اين رژيم در جايی قرار داد که رژيم شاه شش ماه پيش از سقوط‌ در سال ۱۹۷۸ قرار داشت؟
پاسخ: شباهت‌های بسياری وجود دارد. بحران اقتصادی آن زمان مانند امروز بود که بر اثر کاهش قيمت نفت تشديد شده بود. رژيم يکپارچه نبود و ارتش نمی‌خواست به سوی تظاهرکنندگان شليک کند.

پرسش: آيا امروز هم چنين است؟
پاسخ: رژيم ديگر نمی‌تواند يارانه [سوبسيد] کالاها از شکر گرفته تا بنزين را تأمين کند از همين رو می‌خواهد آن را کاهش دهد. اگر چنين شود، آن وقت ناآرامی به شهروندان کم‌درآمد نيز گسترش پيدا خواهد کرد. رژيم نامطمئن و درمانده است و از همين رو نمی‌توان دانست چه واکنشی نشان... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark