عراق خواستار "عقب نشینی" نیروهای ایران شد
BBC Persian
18-Dec-2009 (3 comments)

مقام های دولت عراق با متهم کردن نیروهای ایران به ورود و کنترل یک چاه نفتی در خاک این کشور می گویند خواستار "عقب نشینی" ایران هستند.

اما در ایران خبرگزاری مهر گزارش داده که شرکت ملی نفت ایران تصرف این چاه نفتی را تکذیب کرده است.

یک سخنگوی دولت عراق با محکوم کردن این "اقدام" ایران گفته است بغداد امیدوار است این ماجرا را بطور دیپلماتیک حل کند.

علی الخفاج، یکی از معاونان وزیر کشور عراق گفته است نیروهای نظامی ایران روز جمعه، ۲۷ آذر، وارد منطقه ای در جنوب عراق شده و کنترل یک چاه نفتی را در اختیار گرفته اند.

وی همچنین گفته در هفته گذشته این اتفاق چند بار تکرار شده است.

بنا به گفته آقای الخفاج، یازده سرباز ایرانی از مرز دو کشور عبور کرده و پرچم ایران را در میدان نفتی فکه که در منطقه مرزی مورد مناقشه ایران و عراق قرار دارد، نصب کرده اند.

بعضی منابع خبری در عراق از عقب نشینی سربازان ایرانی از خاک ... >>>

Shifteh Ansari

Is IRI looking for a war?

by Shifteh Ansari on

What could IRI authorities possibly be thinking?!!  Do they feel so desperate from a distraction from their internal issues that they might actually be instigating another war with Iraq?


Share/Save/Bookmark

 
nojanthegreat

Shifteh , are you bipolar

by nojanthegreat on

Shifteh , are you bipolar ?

One day you are saying why Iran is not doing anything about its Arabs neighbors and now that Iran has gain an oil field , you accuse her of starting a war .


PArviz

A diversion!

by PArviz on

This is indeed a desperate attempt to divert attention from stormy days ahead.

But I do not think they are looking for a war, I suspect that the Iraqi leadership is fully involved in this. Their masters in Tehran need an external crisis (since this regime needs crises to survive and can not exist without one) and the Iraqi leadership which was once on the payroll of the Iranain regime is obliged to comply. So in short, the Iraqi leadership is helping the ayatollahs to crush the upcoming protests whilest (they hope) the attention of the media is somewhere else. This is just wishful thinking.