تجمع در محکومیت اعدام مصلح زمانی در دادگستری سنندج
Peiknet
15-Dec-2009 (one comment)

به گزارش فعالین انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر از سنندج درتجمع امروزسه شنبه صدها نفر از مردم شهر سنندج وروستاهای تابع در جلو ساختمان اصلی دادگستری سنندج برای نجات جان مصلح زمانی از اعدام تجمع کردند.

تجمع کنندگان که پلاکاردهایی علیه اعدام و درخواست لغو اعدام مصلح زمانی نوجوان ۱۷ ساله را به خود حمل می کردند درمقابل ساختمان دادگستری سنندج گرد هم آمدند و نمایندگان کمیته نجات با مقامات قضایی دردفاع از مصلح زمانی مذاکره کردند.

نیروهای امنیتی وانتظامی اعضای کمیته نجات وشرکت کنندگان درتجمع را چندین بار تهدید به دستگیری کردند وخواستا ر متفرق شدن آنها شدند .

فشار وتهدید تا این لحظه از تهیه خبر برتجمع کنندگان ادامه دارد کمیته نجات خواستار لغواعدام مصلح زمانی نوجوان هفده ساله است که به جرم بیرون رفتن با دوست دخترش از شهر تا هم اکنون چهار سال حبس را تحمل کرده است وبراساس حکم شعبه ۲۷ تجدید نظر دیوان عالی کشور ... >>>

Shifteh Ansari

Execution for young man who had sex with GF at 17

by Shifteh Ansari on

Sign this petition to save this man from execution, please: //www.petitiononline.com/MZ2207/petition-sign.html


Share/Save/Bookmark