رفسنجانی بر سر دوراهی • مصاحبه با هادی قابل
Deutsche Welle
15-Dec-2009

دویچه وله: آقای قابل، بعد از یک دوره کاهش حملات به آقای رفسنجانی، در روزهای اخیر شاهد تشدید حمله به ایشان هستیم. شما علتش را چه می‌دانید؟

احمد قابل: عمدتاً خودشان این طور بیان می‌کنند که بعد از صحبت‌های آقای هاشمی در مشهد و اینکه گفته بودند، من در این فضا نمی‌توانم صحبت کنم و شرایط، شرایط مناسبی نیست و بعدهم چند انتقاد کرده بودند از اینکه چرا بسیج و سپاه را در برابر مردم قرار داده‌اید، بعد هم عبارتی آورده بودند که "اگر مردم نخواهند، همه‌ی ما باید کنار برویم"، این‌ها را انگیزه قرار دادند برای اینکه مجدداً به ایشان هجوم بیاورند، و پس از سکوتی که آقای هاشمی داشت، احساس کنند که آقای هاشمی عوض نشده است. چون این مدت که آن‌ها هم کمی آرامتر شده بودند، تصور این بود که آقای هاشمی از جریان اعتراضی فاصله گرفته و مثلاً با حاکمیت همراه شده است. با این تصور، یک مقدار فشارها و هجوم‌های به ایشان را کم کرده بودند. منت... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark