زمان مدارا تمام شد/ دیگر تعارف نداریم
IRNA via Asr e Iran
10-Dec-2009

ایرنا: فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تاکيد کرد: زمان مدارا با جريان نفاق بعد از انتخابات در کشور به اتمام رسيد. سردار سرتيپ پاسدار اسماعيل احمدي مقدم روز پنجشنبه در مراسم آغازين مرحله علني "رزمايش امنيت و آرامش" نيروي انتظامي در مشهد افزود: نيروي انتظامي ديگر با هيچ شخصي در جريان نفاف بعد از انتخابات مدارا نمي کند و در راستاي وظايف خود بطور قاطع با قانونشکنان برخورد مي کند.

وي ادامه داد: از اين به بعد نيروي انتظامي در راستاي وظايف خطير خود در برخورد با جريان نفاق، با احدي تعارف ندارد.او گفت: همراهي دشمنان و عوامل آنها در جريان نفاق بعد از انتخابات براي ما و مردم به طور واضح مشخص شده است.فرمانده نيروي انتظامي اضافه کرد: برخي افراد با پشت پا زدن به صبغه گذشته خود و حتي در ظاهر با عنوان حمايت از انقلاب و امام راحل در راستاي اهداف خود که همانا سياستهاي دشمنان است، اقداماتي انجام مي دهند. وي همچنين اضافه ک... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark