سرکوب بی سابقه هم چاره ساز نبود؛ دانشجویان یکصدا دیکتاتوری را تحقیر کردند
Jonbesh e Rah e Sabz / Sepehr Saadat
09-Dec-2009

بنابرگزارشها در 48 ساعت گذشته ده ها نفر از دانشجویان شهرهای مختلف کشور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند و از محل نگهداري و وضعيت عمومي اغلب بازداشت شدگان هنوز گزارشي در دست نيست.برخی گزارشها حاکی از بازداشت 204 دانشجو در روز شانزدهم آذر است و با احتساب افرادی که روز 17 آذر در دانشکده فنی دانشگاه تهران بازداشت شده اند تعداد دستگیر شدگان به مراتب افزایش یافته است.به نظر می رسد که بازداشت های دو روز گذشته بی سابقه ترین موج سرکوب دانشجویان از زمان تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313 تاکنون باشد.

مقام های دولتی پیشتر هشدار داده بودند که با هرگونه تجمع اعتراضی در روز شانزدهم آذر برخورد خواهند کرد اما دانشجویان شهرهای مختلف بی اعتنا به این هشدارها،محوطه دانشگاه های خود را صحنه اعترا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark