داغ ترین روز دانشجو در تاریخ ایران
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
08-Dec-2009

روز گذشته، سالروز گرامیداشت "روز دانشجو" در ایران به خشونت کشیده شد و نیروهای ضدشورش برای پراکنده کردن دانشجویان، اقدام به تیراندازی هوایی، پرتاب گاز اشک آور و بازداشت گسترده معترضان کردند. دیروز شدت و پراکندگی اعتراضات دانشجویی در سطح پایتخت به حدی بود که به گفته ناظران، از زمان نامیده شدن 16 آذر به عنوان "روز دانشجو"، هرگز در ایران سابقه نداشته است.

همزمان با سالروز 16 آذر، دانشجویان ایران در شرایطی به گرامیداشت روز دانشجو و ادامه اعتراضات خود به کودتای انتخاباتی و وقایع بعد از انتخابات 22 خرداد پرداختند که دانشگاههای معروف تهران در محاصره کامل نیروهای امنیتی و انتظامی قرار داشت و این نیروها با بستن خیابان های منتهی به دانشگاهها، مانع از خروج دانشجویان از محیط های آموزشی و پیوستن آنها به مردم معترض می شدند.

این در حالی بود که فریاد مرگ بر دیکتاتور، ندای مشترکی بود که در دانشگاههای تهران و شهره... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark