دانشگاه به نمایندگی از ملت ایران در مقابل حکومت کودتا ایستاده است
Norooz News
08-Dec-2009

در ادامه سیدمحمد خاتمی با اشاره به حوادث و اتفاقاتی که در جریان و بعد از انتخابات در کشور رخ داد، گفت:«بنده از این حوادث برای جمهوری اسلامی و نظام ناراحتم، به خاطر ستمی که می‌شود، از جمله دوستانی که الان در بند گرفتار هستند تا آنجا که آنها را می‌شناسم؛ جفاست که متهم به ضدیت با انقلاب، اسلام و مصالح کشور شوند؛ در حالیکه آنها حاضر بوده و هستند جانشان را فدای ارزش‌هایی بکنند که در انقلاب ما تجلی پیدا کرد.»

رئیس‌جمهور سابق کشورمان تاکید کرد:«ممکن است آنها دیدگاههایی داشته باشند که با برخی از دیدگاه‌های دیگر هماهنگ نباشد، اما در مقام عمل و ارزش‌های اصولی، بنده مطمئنم و هیچ تردیدی ندارم اکثر این افراد اگر نگویم از همه اینها، اغلب و اکثر آنها سرمایه‌هایی هستند که هزینه‌های که برای انقلاب پرداخته‌اند از بسیاری از بازجویان و کارشناسان پرونده‌هایشان بیشتر است و امروز به جرم ضدیت با امام، انقلاب و چیزهای عجیب و غریب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark