حزب سبزهای آلمان: «انتخابات تازه در ایران اجتناب‌ناپذیر است»
Deutsche Welle
08-Dec-2009

کلاودیا روت، رییس حزب سبزهای آلمان، از سوی این حزب بیانیه‌ای به مناسبت تظاهرات روز ۱۶ آذر در ایران منتشر کرد. این بیانیه حقانیت دولت احمدی‌نژاد را زیر پرسش برده و به سرکوب تظاهرات اعتراضی در ایران شدیدا انتقاد کرده است.

در این بیانیه آمده است: «اعتراض‌ها در ایران نشان می‌دهند که بحرانی که از طریق کودتا و تقلب انتخاباتی
احمدی‌نژاد ایجاد شد، تا چه اندازه سخت و پایدار است. احمدی‌نژاد رییس جمهوری قانونی ایران نیست. خشونتی که با آن او و پشتیبانان‌اش در دستگاه دولتی اپوزیسیون ایران را سرکوب می‌کنند، نشان می‌دهد که آنان در موضع
تدافعی هستند».

این بیانیه می‌افزاید: «ما رویه‌ی نیروهای امنیتی را به‌شدت محکوم می‌کنیم. آرامش گورستانی‌ای که باید با این
سرکوب‌ها تحمیل شود، برقرار نخواهد شد. احمدی‌نژاد با سرکوب گسترده‌ی داخلی و یک سیاست خارجی ماجراجویانه و غیرمسئولانه نیز نمی‌تواند درباره‌ی فقدان حق... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark