نگرانی سپاه از افزایش شکاف میان «مراجع تقلید و روحانیان با ولی فقیه»
Radio Farda / Bijan Yeganeh
06-Dec-2009

سپاه پاسداران از تشدید شکاف های اجتماعی- سیاسی در جریان حوادث پس از انتخابات ابراز و به ویژه از افزایش «گسل مرجعیت و روحانیت با ولایت فقیه» ابراز نگرانی کرده است.

در تحلیل منتشر شده از سوی سایت «بصیرت» وابسته به نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران که مخاطب آن «هادیان سیاسی» هستند تاکید شده که «گسل مرجعیت و روحانیت با ولایت فقیه» و «گسل مردم و روحانیت» به عنوان دو گسل از پنج گسل یا شکاف سیاسی- اجتماعی یاد شده که می تواند «تهدیدی علیه جمهوری اسلامی » باشد.

در تحلیل سپاه پاسداران آمده است: «گسل مرجعيت و روحانيت با ولايت فقيه» خود «ناشی از تقابل آراء فقهی در احكام عبادی ‌مثل رويت هلال و مسايل قضایی و حقوقی، شكاف ناشی از تقابل نظريه حكومت در فقه شيعه، و شكاف ناشی از تقابل احكام حكومتی با برخی نظرات مديريتی و اجرایی و سياسی خارج از قدرت بروز پيدا می كند.»
نشریه اینترنتی سپاه با تاکید بر اینکه «نظام اسلامی بايستی در ر... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark