15 تن از مادران عزادار بازداشت شدند
Human Rights Activists News Agency via gooya
05-Dec-2009 (one comment)

خبرگزاری هرانا - حقوق زندانیان: روز شنبه 14 آذر ماه حوالی ساعت 17:00  در حالی که مادران در حال ورود به پار ک بودند و قصد برگزاری تجمعات اعتراضی خود را داشتند با انبوهی از نیروهای امنیتی - انتظامی مواجه شدند.نیروهای انتظامی ،لباس شخصی که با خودرو و موتور سوار و پیاده بودند تمامی نقاط پارک لاله را به اشغال خود در آوده اند.
به گزارش  فعالین حقوق بشر  و دموکراسی نیروهای لباس شخصی بسوی مادران یورش بردندو 4 نفر از مادران را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. در نقاط مختلف پارک به مادران عزادار و دختران جوان  یورش می برند  و 11 نفر از آنها را دستگیر و به وان های خود که در میدان آب نمای پارک لاله مستقر بودند انتقال دادند.
آنها در حال گشت زدند در پارک هستند و هر مادری را می بینند مورد اهانت و بدرفتاری قرار میدهندو سپس دستگیر می کنند تا لحظه ارسال این گزارش تعقیب و دستگیری مادران ادامه دارد و حتی در خیابانها اطراف پارک تعدادی از ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Abarmard

How can anyone handle this?

by Abarmard on

How can people handle so many good news from the Islamic Republic? I am proud that the Islamic forces have been able to root out the crimes from the soil of our land and the last but not least were the mourning mothers. Now we can all have peace, finally.