احمد جنتی به معترضان هشدار داد: آوارگی، پیامد جنگ با نظام است
Zamaneh
04-Dec-2009

آیت‌الله علی جنتی، خطیب جمعه تهران، با یادآوری برخورد با اعضای سازمان مجاهدین خلق، به معترضان هشدار داد که «جنگ با نظام» برای آنها «گران» تمام شده و منجر به «آوارگی‌‌شان» خواهد شد. آقای جنتی گفت: «کسانی که به انقلاب و نظام خیانت می‌کنند، بدانند که کیفرشان را خواهند دید.» در دهه نخست انقلاب ایران، بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق، بازداشت و به احکام سنگین حبس و اعدام محکوم شدند.

خطیب جمعه تهران با «براندازی نرم» خواندن اعتراضات اخیر در ایران، معترضان را متهم به ارتباط با آمریکا کرد و افزود: «شما می‌خواهید براندازی نرم کنید؟ آنهایی که براندازی زبر کرده‌اند چه شده‌اند؟ آن هم با
دیکته‌ای که توسط آمریکا املا می‌شود.» دولت، افرادی همچون مهدی کروبی و میرحسین موسوی را به دشمنی با آنچه «خط امام» می‌دانند، متهم کرده بودند. آیت‌الله جنتی با تاکید بر لزوم دخالت بسیج در مسائل سیاسی، گفت:
«بعضی‌ها حرف‌هایی می... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark