لاريجانی :روابط با کشورهايی که عليه ايران رأی داده اند بررسی می شود
Radio Farda
03-Dec-2009

علی لاريجانی، رييس مجلس، روز پنجشنبه در ساری گفته است: کميسيون امنيت ملی مجلس روابط بين ايران و کشورهايی که در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی عليه ايران رأی داده اند را بررسی می کند.

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی روز جمعه، ۲۷ نوامبر، قطعنامه پيشنهادی محکوميت جمهوری اسلامی به خاطر فعاليت مخفيانه در ساخت تاسيسات غنی سازی اورانيوم در «فردو» را با اکثريت آرا تصويب کرد و از تهران خواست تا ساخت و ساز در اين طرح را بی درنگ متوقف کند.

۲۵ کشور به اين قطعنامه رای مثبت دادند از جمله چين و روسيه، دو عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد، که تاکنون مانع تشديد تحريم ها عليه ايران می شدند.علی لاريجانی که در ساری صحبت می کرد همچنين گفته است: ايران در موضوع انرژی هسته ای با شورای حکام، همکاری مناسبی داشته است اما رای اخير موجب شده تا کميسيون امنيت ملی مجلس به صورت دقيق به بررسی اين رای بپردازد.

رامین
مهمانپ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark