سنای آمریکا نیز قعطنامه مربوط به بهائیان را تصویب کرد
BBC Persian
02-Dec-2009

جلس سنای آمریکا با صدور قطعنامه ای آنچه را سرکوب دولتی اقلیت مذهبی بهائی در ایران خوانده، محکوم کرده است.

در
این قطعنامه که در روز اول دسامبر به اتفاق آرا تصویب شد، همچنین به هفت تن از رهبران بهائیان ایران که بر اساس قرار موقت حدود 20 ماه پیش بازداشت و هنوز محاکمه نشده اند، اشاره شده است.

قطعنامه شماره 71 سنا می گوید، این هفت نفر فقط به دلیل عقاید مذهبی تحت پیگرد قرار گرفته اند و خواستار آزادی فوری آنها می شود.

این قطعنامه به موازات قطعنامه شماره 175 مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در همین ارتباط تصویب می شود. آن قطعنامه در 22 اکتبر در مجلس نمایندگان رای آورده بود.

آن قطعنامه آنچه را "آزار و اذیت های سازمان یافته دولت ایران علیه بهائیان" می خواند محکوم کرده است.

مقام های ایرانی در واکنش به این نوع محکومیت های می گویند که بر اساس قانون اساسی و موازین اسلامی با اقلیت های دینی و مخالفان رفتار می کنند، ه... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark