منتظری: مردم به كمتر از رسيدن به مطالبات بر حق خود قانع‏ ‏نمی شوند
Radio Farda
01-Dec-2009

آيت الله حسينعلی منتظری، از مراجع تقلید شيعه در قم ، در پاسخ به پرسش هايی درباره «جنبش سبز مردم»، موانع و چالش های پيش روی اين جنبش را بر شمرده و گفته است: مردم به کمتر از رسيدن به مطالبات بر حق خود قانع‏ ‏نمی شوند.

آيت الله منتظری درباره دستاوردهای «جنبش سبز» گفته است: «جنبش مذکور که جلوه و تبلوری واقعی از مطالبات به حق‏ ‏اکثريت مردم ايران در سال های متمادی است، هرچند تاکنون با برخورد‏ ‏خشن و شديد جناح تندروی حاکميت روبرو شده است، ولی دستاوردهای‏ ‏داخلی و خارجی آن قابل انکار نمی باشد.»

وی افزوده است: «اين جنبش در داخل کشور‏ ‏توانسته است فرهنگ مسالمت آميز مطالبه حقوق تضييع شده اقشار‏ ‏وسيعی از مردم در انتخابات و حوادث پس از آن را تا حد زيادی نهادينه‏ ‏کند و از طرفی ماهيت خشن جناح تندرو و سرکوبگر را به خوبی افشا‏ ‏نمايد؛ و البته هزينه های سنگينی را برای آن تحمل نموده است.»

به گفته آيت الله منتظری «اين پ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark