معترضان ایرانی، نامزد دریافت عنوان 'شخصیت سال' شدند
BBC Persian
01-Dec-2009

هفته نامه تایم، معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران را به عنوان يکی از نامزدهای دریافت عنوان 'شخصیت سال' انتخاب کرده است.

این مجله در توضیح انتخاب 'معترضان ایران' نوشته است: "چندین هفته در تابستان، بسیاری از ایرانیان
در اعتراض به تقلب احتمالی به خیابان ها رفتند که در تمام جهان بازتاب داده شد. شجاعت و عزم آنها در مقابل سختگیری بی رحمانه دولت (ایران) عمق اشتیاق آنها را برای رسیدن به آنچه باور دارند، نشان داد. مرگ ندا (آقا سلطان) یکی از زنان معترض، به نماد غم انگیز این جنبش تبدیل شد و نشان از آن داشت که رژیم تحت حکومت (آیت الله) خامنه ای، رهبر ایران و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری تا چه اندازه برای بر سر قدرت ماندن در تلاش اند."

تایم
در پایان بخش مربوط به نامزدی معترضان ایرانی نوشته است: "نهایتا هر امیدی به اینکه این اعتراض ها به سرآغازی برای شکوفایی دموکراسی در ایران تبدیل شود، با خشونت سرکوب شد ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark