آژانس خواستار شفاف سازی ايران درباره ساخت ۱۰ مرکز جدید غنی سازی شد
Radio Farda
01-Dec-2009

آژانس بين المللی انرژی اتمی روز سه شنبه از ايران خواست تا در خصوص برنامه اين کشور برای ساخت ۱۰ مرکز جديد غنی سازی اورانيوم شفاف سازی کرده و توضيحات لازم را ارائه کند.

آژانس بين المللی انرژی اتمی در بيانيه ای اعلام کرده است: «ايران تاکنون به طور مستقيم آژانس را مطلع
نکرده است. آژانس خواهان شفاف سازی اين کشور درباره خبر اعلام شده است.»

دولت ايران روز يکشنبه در مصوبه ای سازمان انرژی اتمی اين کشور را مکلف کرد که تا دو ماه آينده نسبت به آغاز احداث پنج سايت جديد غنی سازی اورانيوم و همچنين طراحی پنج سايت ديگر در مقياس تاسيسات هسته ای نطنز اقدام کند.

انتشار خبر مصوبه اخير دولت ايران با واکنش های بين المللی مواجه شده است. آمريکا روز دوشنبه اقدام ايران را «غير قابل قبول» خواند .در حالی که آژانس بين المللی انرژی اتمی تاکيد می کند ايران از زمان تصميم گيری برای ساخت هر مرکز غنی سازی اورانيوم می باست اين آژانس را از ساخت ا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark