هشدار جوانان كرد در داخل نسبت به تائيد حكم اعدام زينب جلاليان
Iranbbb
30-Nov-2009

س از تائيد حكم اعدام زينب جلاليان از طرف ديوان عالي كشور موجي از خشم
ونگراني مردم كرد را فراگرفته .بطوري كه باعث نگراني مردم نسبت به وضعيت
نامبرده در زندان شده .

لازم به ذكر است كه رژيم با پيشبرد سياست
شكنجه – اعدام –تبعيد – ومحدوديتها بر زندانيان سياسي كرد كه با اعدام
احسان فتاحيان اين فشارها به اوج خود رسيده است خواستار نابودي اراده ازاد
ملت كرد بوده كه موجب خشم افكار عمومي دنيا بخصوص ملت كرد شد . از اين رو
تائيد حكم اعدام زينب جلاليان از طرف ديوان عالي كشور بعد از اعدام شهيد
احسان فتاحيان زنگ خطري براي تمام افكار عمومي جهان وبخصوص ملت كرد مي
باشد .ازين جهت جوانان كرد با هشدار به مسئولان رژيم در اجرا احكام هاي
صادره براي فعالان سياسي كرد انهارا هوشيار ساخته .وهمچنين خواستار حمايت
افكار عمومي . نهادها وسازمانهاي حقوق بشري از زندانيان سياسي كرد مي باشند

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark