حکومت از زنان می ترسد
Roozonline
30-Nov-2009

چندی پیش، برنامه بیست و سی که از شبکه دوم سیما پخش می شود فمینیسم در ایران را مورد انتقاد قرار داده و آن را به عنوان یک حرکت ضد خانواده معرفی کرد. در این برنامه فیلمی از تجمع های مختلف زنان پخش شد در حالی که زنان شعار های برابری خواهانه می دادند. سپس این برنامه گزارشی از یک کارگاه آموزشی که زنان برگزار کرده بودند پخش کرد.

  به نظر می رسد توجه بیست وسی به  جنبش  زنان در ایران  بی دلیل و بدون هدف نیست و می تواند حاکی از دلایل مختلفی  باشد. اول آنکه جنبش زنان در ایران دارای قدرت است. حرکت ایجاد می کند. تاثیر گذار است. مرتب به تولید سرمایه اجتماعی می پردازد و ضمن آنکه خود دارای پویش است به پویش اجتماعی در فضای سیاسی، اجتماعی ایران کمک می کند.

ساخت یک برنامه در صدا و سیما علیه جنبش زنان در ایران نشان می دهد که این جنبش موفق عمل نموده ودر افزایش مشارکت زنان حتی در جنبش کلان سیاسی ایران  نقش داشته، به گونه ای  که حکومت را وادا... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark