پدرم از زندگی بریده، رهایش کنید
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
30-Nov-2009 (one comment)

در مورد وضعیت سیامک پورزند، روزنامه نگار 78 ساله ایرانی که به گفته خانواده  اش "از هفته گذشته حاضر به خوردن غذا نشده و ارتباط تلفنی با خانواده و دوستانش را نیز قطع کرده" با دختر وی مصاحبه کرده ایم. پورزند، از 15 روز پیش به علت وخامت وضع روحی و جسمی در بیمارستان طوس بستری شده؛هر چند او خود گفته است: "بیمار جسمی نیستم روانم را بیمار کرده اند." به همین دلیل است که لیلی پورزند می گوید:"پدرم برای جمهوری اسلامی خطری ندارد، به او اجازه خروج بدهید."

سیامک پورزند، 30 مهرماه نیز در بیمارستان ایران مهر بستری اما بعد از چند روز مرخص شده بود. همان موقع لیلی پورزند به روز گفت: ترخیص پدرش از بیمارستان نه به دلیل بهبودی حال او، بلکه  به اين معناست که کار بيشتری نمی‌توان انجام داد.

اما با وخیم شدن وضع پورزند، لیلی  به "روز" می گوید: بعد از گزارش قبلی که حدود یک ماه پیش شما از وضعیت پدرم منتشر کردید، پدر از بیمارستان ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Darius Kadivar

Siamak Pourzand was an eminent Film Critic

by Darius Kadivar on

He befriended such great directors as Alfred Hitchcock, Francois Truffaut and worked for Les Cahiers du Cinema for some time.

This is SHAMEFUL that the IRI has NO RESPECT for an Old Man who has harmed no one. In addition He was accused of being a monarchist.

This is the way the Islamic Theocracy treats people who have contributed to the countries Art Scene.

TRULY SHAMEFUL !

FREE SIAMACK POURZAND ONCE AND FOR ALL !