برای اعدام مخالفان زمینه چینی می کنند
Akhbare-rooz
30-Nov-2009

اخبار روز: چهار گروه مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه ای که ترجمه ی آن در اختیار اخبار روز قرار گرفته است، نسبت به «زمینه چینی برای اعدام و سرکوب گسترده‌ی مخالفان در ایران» هشدار داده اند. گروه های امضاکننده ی این اعلامیه عبارتند از: سازمان حقوق بشر کردستان، فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی، کمیته ی دفاع از زندانیان سیاسی و کمیته ی گزارشگران حقوق بشر:

اعدام، قتل عمد دولتی و نقض حقوق بشر رسمیت یافته در دامان قانون است. این مجازات غیرانسانی حق حیات، بنیادی‌ترین حق انسانی را نقض نموده و بر خشونت جمعی دامن می‌زند. خاصه آن که اعدام بواسطه خشونت ذاتی آن همواره در حاکمیت‌های تمامیت‌خواه و اقتدارگرا به ابزار سرکوب و ارعاب اجتماعی بدل گردیده است. بنابر "گزارش اعدام در ایران در سال ۱٣٨٨"، که در ۱٨ مهر ۱٣٨٨ به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام از سوی چهار نهاد حقوق بشر ایرانی منتشر شد، از ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark