ما نکشتیم، نفوذی ها کشتند!
Rooz Online / Bahram Rafiee
29-Nov-2009 (one comment)

درحالی که تاکنون فرماندهان سپاه پاسداران درباره نقش بسیج در سرکوب اعتراضات پس از کودتای انتخاباتی اظهارات متفاوتی را مطرح کرده اند، روز گذشته حسین همدانی فرمانده تازه منصوب شده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران در اظهاراتی جدید از نقش داشتن برخی افراد "نفوذی" در بسیج در تیراندازی به مردم خبرداد و اعلام کرد که "12 نفر" در این رابطه دستگیر شده اند.

حسین همدانی در این رابطه به خبرگزاری مهر گفت: "تعداد 12 نفر که با کاور بسیج در قالب بسیجی خود را معرفی کرده بودند دستگیر شده اند که پرونده آنها در مراجع قضایی در حال پیگیری است."

فرمانده سپاه محمد ر سول الله تهران در ادامه این اظهاراتش درباره تیراندازی های صورت گرفته از سوی بسیج به مردم که از داخل یک پایگاه بسیج صورت گرفته بود، افزود: "آنچه که مسلم است برخی افراد در قالب عوامل نفوذی در این خصوص دخیل بوده اند که پرونده آنها درمحاکم قضایی در حال بررسی است." >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
HHH

Bar Pedare Dorooghgoo Laanat !

by HHH on

Fake Basijis shot a boy who climbed the wall from inside the Basij headquarter.

Another fake Basiji stabbed a boy in the heart while basij security surrounded the boy out of public view.

Another fake Basiji Abbas Karegar shot Neda in the back from the  street entrance.

Another fake Basiji shot at the people from rooftop of Basij headquarters.

Who are they kidding? illiterate people lie so childish and unbelievable. At least say "They were provoked" or some crap like that, but don't say "Neda's sister worked for CIA" or "CIA killed Neda" or "1000s of Basijis with batons and pistols on motobikes are fake".

The only fake things here are the martial-law government, the coupe president and the self-appointed leader.