احمدی‌مقدم: مردم اولش مقاومت می‌کنند بعد راضی می‌شوند
Khabar Online
29-Nov-2009

رییس پلیس گفت: طرح‌های ما ابتدا با مقاومت اجتماعی روبه‌رو می‌شود. مثلا در زمان اجرای طرح انضباط اجتماعی مقاومت‌هایی صورت گرفت. در حالی که اکنون بسیاری از مردم از اجرای این طرح راضی هستند.

هادی نیلی: فرمانده نیروی انتظامی روز چهارشنبه خبر داد که 70 درصد از شکایت های مردم از نیروی انتظامی مربوط به رفتار کارکنان است.

سردار اسماعیل احمدی مقدم درباره این میزان شکایت از رفتار پلیس با مردم گفت: در برخی از موضوعات حق با شاکی است و در برخی موارد هم حق با آنها نیست. باید مردم را در طرح های خود مشارکت دهیم.

در عین حال رییس پلیس کشور تصریح کرد: اجرای طرح های ما در ابتدا با مقاومت اجتماعی روبه رو می شود. به طور مثال در زمان اجرای طرح انضباط اجتماعی مقاومت هایی صورت گرفت. این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از مردم از اجرای این طرح راضی هستند.

احمدی مقدم درباره علت تغییر موضع مردم توضیح داد: افزایش مهارت اجتم... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark