کلیه اقدامات دولت علیه من غیرقانونی است
Rooz Online
28-Nov-2009

به دنبال مسدود کردن حساب های رییس کانون مدافعان حقوق بشر و دست اندازی دادسرای انقلاب به جایزه صلح نوبل شیرین عبادی، وی در گفت وگو با روز، فشارهای رو افزون مقامات امنیتی بر خود وهمسرش را تشریح کرد. پیش از این عبادی در  مصاحبه با روز از فشارهایی که مقامات اطلاعاتی به خواهر وبرادرش وارد آورده بودند تا وی را وادار به ترک فعالیت های خود کنند سخن گفته بود. گفت وگو با این فعال سرشناس حقوق بشر در پی می آید.

دولت ایران بر خلاف قانون، تیرماه امسال و پنج سال بعد از دریافت جایزه صلح نوبل به من اخطار کرد که بایستی برای این جایزه مالیات بدهم. حال آنکه طبق قانون مالیات های ایران جوایز از مالیات معاف هستند. وکلای من دراین زمینه از جمله خانم نسرین ستوده اعتراضات خودشان را اعلام کرده اند و پرونده الان در مرحله تجدید نظر است و هنوز حکم مالیات قطعی نشده است. مطالبه اخیر دولت برای من بسیار تعجب آور است، چون هم طبق قانون از مالیات جایزه نوبل ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark